Minister i samråd om tilbagebetaling af sygedagpenge

Enhedslisten er fortørnet over Kolding Kommune, der ikke vil efterbetale sygedagpenge, hvis kommunen betragter sagen som forældet. Sagen er principiel. Koldings eksempel kan “smitte” de mange andre kommuner, der også har stoppet sygedagpenge ulovligt. Beskæftigelsesministeren skal i samråd om sagen, og forklare, hvad han vil gøre ved det. Her er min pressemeddelelse:

– Det er fuldstændig urimeligt, at Kolding Kommune vil benytte sig af forældelsesfrist i disse sager. Det er Kommunen der har handlet ulovligt ved at stoppe sygedagpengene med tilbagevirkende kraft, så må den også rydde op efter sig. Det lyser ud af byrådets afgørelse, at der kun er en eneste grund, nemlig at spare, men hvad kan de borgere, der er blevet snydt, bruge det til?

– Det er ikke bare urimeligt over for de borgere der er blevet ramt. Det er også stødende for retssikkerheden. Har man nogensinde oplevet en kommune slå en streg over det, hvis en borger skylder kommunen penge? Gør Kolding Kommune måske det? Borgerne skal kunne stole på, at de får en retfærdig behandling, og når der ligger en klar dom fra Højesteret, som der gør i dette tilfælde, så har Kommunerne kun en ting at gøre, og det er gennemgå alle sager, og betale tilbage, hvis der er sket ulovligt stop af sygedagpengene.

– Jeg frygter, at Kolding Kommune kan smitte de mange andre kommuner, der har begået fejl her. Det er en principiel sag. Derfor skal ministeren i samråd for at forholde sig til, om han synes det er rimeligt at bruge forældelsesfristen, og hvad han i givet fald vil gøre, for at borgerne får deres retmæssige tilbagebetaling af sygedagpenge.

Baggrund:

Tidligere svar fra ministeren på spørgsmål fra Finn Sørensen

Samrådsspørgsmål:
Mener ministeren det er rimeligt at Kolding kommune vil undlade at efterbetale borgere der uretmæssigt har fået stoppet sygedagpengene med henvisning til Højesterets dom af 10. september 2015, med henvisning til, at deres sag er forældet, og hvad vil ministeren i givet fald gøre, for at de pågældende borgere i Kolding Kommune og alle de andre borgere, der er i en lignende situation, får deres ret. Ministeren bedes samtidig redegøre for, hvad han indtil nu har gjort i anledning af Højesterets dom, for at sikre borgerne deres rettigheder.