På gaden 12. maj imod Løkkes angreb på velfærden

12. maj er store demo-dag i 74 kommuner landet over imod Lars Løkkes sparekrav til kommunerne. Flere er måske kommet til, efter at jeg har slået dette op. Det er en historisk begivenhed.

Aldrig har borgerne demonstreret den samme dag i så mange kommuner, for en fælles sag. Og sagen, det er “omprioriteringsbidraget”. Gaaab, er det nu noget at demonstrere for? Det er det, og der demonstreres ikke for, men imod. “Omprioriteringsbidraget” er Lars Løkke bureaukratsnak for hans krav til kommunerne om at spare 1 % hvert år i 4 år. Herregud, 1 %, det kan vel ikke være noget problem? Jo, det er det. 1 % svarer til 2,4 mia. kr. – hvert år. Det svarer til ca. 6.000 social og sundhedsassistenter, skulle jeg hilse og sige fra en ældrepleje, der siden 2010 har fået skåret mere end 5,5 mio. hjemmehjælpstimer væk. Eller ca. 5000 pædagoger, skulle jeg hilse og sige fra en sektor, som skriger på flere til at passe børn. Eller ca. 4.000 skolelærere, skulle jeg hilse og sige fra en folkeskole, der bliver pålagt stadigt flere opgaver, som skal løses for de samme penge. Det er grove nedskæringer, der er lagt op til. Protesterne har allerede været omfattende, ikke mindst fra Kommunernes Landsforening, som er regeringens modpart i forhandlingerne om kommunernes økonomi. Disse forhandlinger starter på tirsdag. Formålet med demonstrationerne er at bakke KL´s bestyrelse op i at sige nej til Lars Løkkes nedskæringer i velfærden. Forløbet viser allerede nu, at det nytter at kæmpe. Hårdt presset, har regeringen lovet at ville føre 2,4 mia. tilbage til kommunerne i 2017, men kun i 2017. Den vil heller ikke fjerne sparekravet, og skaden er allerede sket, for budgetterne for 2017 skal skæres med 1 %, og det er regeringen og dens forligspartier, der bestemmer hvad pengene skal bruges til. Der er derfor al mulig grund til at protestere, så regeringen tvinges til at tage nedskæringerne helt af bordet, og fjerne omprioriteringsbidraget. Nøglen ligger hos de 17 medlemmer af KL´s bestyrelse. Et flertal i Folketinget har lovet, at hvis KL siger nej til aftalen, så vil man ikke tvinge nedskæringerne igennem. Demonstrationerne handler derfor i høj grad om at hjælpe de 17 til at stå fast! Det burde være muligt. S, Ø, SF og RV har flertal i KL´s bestyrelse, i Folketinget har de samme partier krævet omprioriteringsbidraget fjernet. Se, hvor der er demonstrationer, spred det glade budskab, mød op – og følg med i debatten i Folketinget på fredag!