Værdig behandling af syge og mennesker med handicap

Mandag d. 23. maj behandler folketinget en række forslag fra Enhedslisten, der skal sikre en værdig behandling af langtidssyge og mennesker med handicap. Lovgivningen skal ændres, hvis man skal beskytte disse mennesker mod det vanvittige pres, som reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge har udsat dem for. Følg med i debatten, og find Enhedslistens forslag her.

Alvorligt syge borgere får besked på at tage sengen med på arbejde, så de kan hvile sig, efter at have arbejdet de ganske få minutter de kan klare. Selvmordstruede sendes i praktik. Det er blot nogle af de groteske eksempler på den behandling, som mange borgere bliver udsat for i forbindelse med praktik, ressourceforløb eller mini-fleksjob. Det er ikke noget nyt, men det er blevet meget værre efter de sidste fire års reformer af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Særligt skræmmende er det, at det meget ofte sker stik imod lægelige anbefalinger og advarsler om, at det vil føre til en forværring af borgerens tilstand.

Loven skal laves om
Forligspartierne bag de mange reformer slår syv kors for sig, når de hører om de skrækindjagende eksempler. Det er kommunernes skyld, lyder det. Men pilen peger på dem selv. Ankestyrelsen mener nemlig, at kommunerne generelt lever op til intentionerne i lovgivningen. Det er faktisk meningen, at de syge og mennesker med handicap skal igennem alle disse forløb. Når det drejer sig om førtidspension, mener Ankestyrelsen oven i købet, at kommunerne er for flinke, det skal dokumenteres endnu grundigere, at borgeren ikke kan udvikle arbejdsevne, før der tilkendes førtidspension. Ankestyrelsens ord er lov, og derfor er der kun en mulig konklusion: Loven skal laves om. Derfor Enhedslistens forslag.

Respekter lægelige anbefalinger
Generelt for alle vores forslag gælder, at kommunerne ikke må sende syge borgere i arbejdsprøvninger, praktik eller anden foranstaltning imod lægelige anbefalinger. Det er den eneste måde, man kan begrænse faren for, at folk bliver sendt ud i forløb, der fører til forværring af deres tilstand. Bortset fra det, er det jo meningsløst, at samfundet bruger milliarder på praktiserende læger og speciallæger, hvis kommunerne alligevel ikke vil følge lægernes anbefalinger om, hvilke foranstaltninger borgeren må udsættes for. Derudover er der konkrete forslag på en række punkter til, hvordan vi kan rette op på nogle af de værste fejl i lovgivningen.

Følg med i Folketingets debat 23. maj kl. 10.00 og se Enhedslistens forslag her:

Forslag til forbedring af førtidspension

Forslag til forbedring af ressourceforløb

Forslag til forbedring af fleksjob

Forslag til forbedring af sygedagpenge

Forslag til forbedring af revalidering

Forslag til forbedring af seniorførtidspension