Det ser sort ud – det er det også!

Lars Løkkes helhedsplan er hamrende asocial. En samlet opposition og fagbevægelse må bekæmpe den med næb og klør.

250.000 flere i arbejde, sådan lokker Lars Løkke for at få stoppet sin helhedsplan ned i halsen på befolkningen. Det får han nok svært ved. Et stort flertal af vælgerne har i dugfriske meningsmålinger afvist lettelser i topskat, højere pensionsalder og nedskæringer på SU. De vil bruge pengene på velfærd i stedet.

De fleste har nok også gennemskuet, at det er rene trylletal, udregnet af de samme regnemaskiner, som forventede, at kun 2-4000 ville miste dagpengeret som følge af VK og Dansk Folkepartis dagpengereform i 2010. Det gik som bekendt anderledes, indtil nu har mere end 70.000 mistet dagpengeretten.

Det er klart, at disse regnemaskiner regner forkert. Det kan ikke være anderledes, når de er kodet med den vanvittige formel, at der kommer flere i arbejde, hvis vi laver skattelettelser for de rige, gør de syge og arbejdsløse fattigere, og sparer på den offentlige velfærd.

Det korte af det lange er, at Lars Løkkes helhedsplan er hamrende asocial. De lavtlønnede, de arbejdsløse, de syge, pensionisterne, flygtningene og de studerende betaler for store skattelettelser til de højtlønnede, de rige og aktionærerne i de store virksomheder.

Det retter et større jobfradrag ikke op på. Gevinsten for den lavtlønnede HK´er 362,50 pr. måned. Det bliver hurtigt spist op af afgifts- og prisstigninger, og af at den “grønne check” forsvinder. (Hvis hun er enlig med børn, koster det op til 1800, om året). Hvis hun har flere børn, bliver børnechecken beskåret. Hun skal også bidrage mere til børnenes uddannelse, når Lars Løkke skærer i SU. Men hendes direktør får et ekstra argument for, at hun ikke skal have mere løn, mens han selv får både jobfradrag og ekstra 21.000 i lettelse af topskatten og lavere beskatning af aktieindkomst.

Lars Løkke kræver, at hendes A-kasse skal effektivisere, det betyder enten et højere bidrag for vores HK-medlem, eller en ringere service. Som nyuddannet skal hun aflevere en måneds dagpenge. Hvis hun bliver syg eller arbejdsløs, vanker der en rigtig hård straf: Skattelettelsen forsvinder, hendes dagpenge/sygedagpenge/kontanthjælp og evt. førtidspension bliver endnu mindre værd, fordi Helle Thornings nedregulering af overførselsindkomsterne forlænges frem til 2025.

Hvis hun bliver langtidsledig, bliver hun i forvejen ramt af den seneste dagpengereform, hvor der ryger en måneds dagpenge. Men nu skal hun også vinke farvel til en ordentlig seniorjob ordning, som iflg. Lars Løkke ikke længere skal aflønnes med en overenskomstmæssig løn.
Hvis hun kommer ud for en arbejdsulykke, kan hun ikke længere få revalidering, som ellers er den ordning, som giver de bedste resultater med hensyn til at få folk tilbage til arbejdsmarkedet.

Så nej, der er ingen gaver til de lavtlønnede og til almindelige lønmodtagere i Lars Løkkes “helhedsplan”. Tværtimod. Igen-igen svigter man de mange hundredtusinde, som kom på arbejdsmarkedet i en ung alder, og som har fysisk og nedslidende jobs. De må se efterløn og folkepension fortone sig i en stadig fjernere fremtid som et fata morgana i ørkenen.

For at føje spot til skade, skal de fattigste, og dem der røg ud af arbejdsmarkedet eller aldrig kom ind, tvinges til selv at betale en større del af deres pension. Lars Løkke vil indføre en tvungen opsparing på 2 % om året, for alle på overførselsindkomster og andre, som ikke selv sparer mindst 6 % op om året.

Det er ganske vist “kun” Lars Løkkes oplæg. Men LA kan ikke vælte Løkke på det grundlag. DF er skeptisk, men vi ved at de falder til patten, hvis der bliver strammet op over for flygtninge. Det bliver der i dén grad, da regeringen lægger op til at parkere flygtninge livslangt på integrationsydelse.

Det ser sort ud, og det er det også. Enhedslisten vil i de kommende uger grave videre i det “katalog af ubehageligheder” som Lars Løkke har lagt frem. Vi kan kun opfordre til, at oppositionen står samlet om at afvise denne asociale plan. Vi opfordrer indtrængende fagbevægelsen til at komme på banen, og oplyse og mobilisere medlemmerne til en aktiv indsats for at feje den af bordet, og feje Lars Løkke samme vej. En god begyndelse er at slutte kraftigt op om Velfærdsalliancens aktiviteter i 30 byer d. 15. september, og at udvikle protesterne mod nedskæringspolitikken hen over efteråret.