En skamfuld førsteplads

Enhedslisten mener, de ansvarlige politikere bør skamme sig over, at Danmark indtager førstepladsen i Norden med hensyn til at skabe fattigdom. Det sker på baggrund af nye tal fra Eurostat, som viser at andelen af meget fattige er vokset i Danmark, mens det falder hos vores nordiske naboer. Her er min pressemeddelelse.

– Det er virkelig en skamplet på det danske velfærdssamfund, at antallet af meget fattige personer vokser i Danmark, mens det falder hos vores nordiske naboer. Men jeg har desværre ikke indtryk af, at de ansvarlige politikere oplever det som skamfuldt. Det burde de, for det er et direkte produkt af den arbejdsmarkedspolitik der er blevet ført i Danmark de sidste mange år.

– Det siger sig selv, at når man begrænser adgangen til dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp og forringer ydelserne som skiftende regeringer har gjort, så er der flere mennesker der skal leve for meget lidt – eller ingenting. Alle disse reformer er gennemført for at “øge arbejdsudbuddet”, men nu bekræftes det, at det eneste der kommer ud af det, er flere fattige og ulykkelige mennesker – og så selvfølgelig nogle flere skattelettelser til de 10 % rigeste.

– Denne politik har også store konsekvenser for lønmodtagerne som sådan. Hvis alle er bange for at blive fyret, fordi det har så store omkostninger at miste jobbet, så har solidariteten trange vilkår, mens arbejdsgiverne har kronede dage. Det fører til dårligere løn og arbejdsvilkår.

– Den tidligere RSSF-regering er selv medansvarlig for denne udvikling. Nu må disse partier snart tage konsekvensen og gøre op med den. Første skridt må være, at vi allerede nu, i fællesskab, forpligter os til at afskaffe Venstre og Dansk Folkepartis fattigdomsydelser, så snart vi får flertal.  

Danmark førsteplads i fattigdom i Norden