Ikke nok med reformstop

Det er godt, at Socialdemokratiet siger stop for flere “udbudsreformer”. Men det er ikke godt nok. Tusindvis er kommet i klemme, og endnu flere kommer i klemme fremover, på grund af hårdhændede reformer der er lavet indtil nu. Det skal en kommende socialdemokratisk regering rette op på. 

– Det er godt at Socialdemokratiet vil sætte en stopper for udbudsreformer. Men det er ikke godt nok. Tusindvis er kommet i klemme på grund af reformerne af dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Mere end 80.000 har mistet dagpengeretten. Det retter det seneste dagpengeforlig mellem S, DF og V ikke op på. Fremover vil mere end 10.000 miste dagpengeret årligt, og efter de nuværende tal vil ca. 40 % ende på kontanthjælp, nu med loft og 225 timers regel.

– Efterlønsordningen er i praksis afskaffet for dem, der kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, og som har haft fysisk og psykisk hårde job. Den løbende forhøjelse af pensionsalderen rammer hårdt. Konsekvensen vil være, at de mange, der må slippe håndtaget til arbejdsmarkedet fordi kroppen eller psyken ikke kan mere, kan se frem til et mangeårigt liv på kontanthjælp eller henvises til at blive forsørget af ægtefællen.

– Alle disse reformer er indført under påskud af, at arbejdsløse og syge skal bringes tættere på arbejdsmarkedet, som om det skulle skabe flere arbejdspladser, at man forringer disse menneskers vilkår. Indtil nu, har ingen regering kunnet dokumentere nogen beskæftigelseseffekt. Til gengæld er det lykkedes, at øge utrygheden blandt lønmodtagerne, hvilket arbejdsgiverne har stor glæde af, når der skal forhandles løn og ansættelsesvilkår.

– Jeg må derfor sige til Mette Frederiksen: Det er godt, at stoppe reformamok. Men det er ikke godt nok. Vi skal have genskabt trygheden for lønmodtagerne ved arbejdsløshed og sygdom. Alle skal have ret til et godt seniorliv. Du kan godt forberede dig på, at det bliver et højt prioriterde krav til dig, når du sætter dig i stolen som statsminister. Jeg tror også, der vil være bred opbakning til det blandt lønmodtagerne.