Stop finanspagten!

Lørdag d. 28. januar 2012 var der demonstration på Toftegårds Plads for kravet om en folkeafstemning om EU´s finanspagt. Klik på “læs mere” og læs min tale.

Tak for initiativet til denne demonstration og tak for muligheden for at sige et par ord.

Tidspunktet kan ikke være mere velvalgt. På mandag samles regeringscheferne til EU-topmøde for at lægge sidste hånd på teksten til Finanspagten.

De bliver sandsynligvis nødt til at lande i en militær lufthavn ca. 30 km. Uden for Bruxelles.

Årsagen er, at de belgiske arbejdere iværksætter en 24 timers generalstrejke i protest mod massive nedskæringer i den offentlige sektor og pensionssystemet. Der er godt timet. For det er jo netop hvad finanspagten, og hele europolitikken handler om: At Europas arbejdere og den brede befolkning skal betale regningen for krisen, mens spekulanter og bankdirektører boltrer sig uhæmmet.

Vi kender endnu ikke den endelige tekst til Finanspagten. Men det er heller ikke nødvendigt for at slå fast, at en fuld dansk tilslutning til denne vil være det mest vidtgående skridt siden Danmarks tilslutning til EF (EU) i 1972. Det vil nemlig betyde, at vi forpligter os til at overholde stramme regler for underskud og gæld i de offentlige offentlige udgifter.

Det er der som sådan ikke noget nyt i. Det forpligtede vi os til, allerede ved underskrivelsen af Maastrichttraktaten i 1993.

Der er heller ikke noget nyt i, at Danmark politisk har forpligtet sig til en økonomisk politik, der bygger på nedskæringer af velfærd, pensioner, efterløn, forpligtelse til øget privatisering og EU-overvågning af, at lønningerne bliver holdt nede. Alt det tilsluttede Danmark sig ved at underskrive den såkaldte EURO-plus pagt i foråret 2011.

Det nye ved den finanspagt, som sandsynligvis bliver færdig på mandag, er følgende:
– At vi forpligter os til at skrive disse strenge krav ind i lovgivningen, i form af en budgetlov.
– At denne lov skal indeholde en mekanisme, som betyder, at der automatisk skæres ned på velfærden, hvis øgede udgifter til pension og understøttelse bringer os i konflikt med budgetkravene.
– At vi kan blive slæbt for EU-domstolen, der bliver sat til at overvåge om medlemslandene overholder finanspagten, og om nødvendigt idømme dem bøder på op til 1 % af bruttonatinalproduktet – i dagens penge ca. 1,7 mia. kr.

Konsekvensen af alt dette vil være, at det bliver direkte ulovligt for Danmark at foretage en storstilet satsning på uddannelse og jobskabelse, også selvom en sådan satsning i løbet af nogle år vil betyde overskud og mindre gæld. Det er stik imod erklæret Socialdemokratisk politik.

Det er også stik imod den danske befolknings ønske. Tre gange har vi sagt nej til Euroen. Men Finanspagten er Euroen ind ad bagdøren. Det hjælper jo ikke at Margrethe troner på forsiden af mønten, hvis spekulanterne og finanskapitalen hersker på bagsiden.

Ikke desto mindre er den danske regering varm tilhænger af Finanspagten som sådan, og voldsomt ivrig efter at Danmark skal tilslutte sig den.Det vil Enhedslisten bekæmpe med næb og klør, og vi vil gøre alt for at presse regeringen til at spørge befolkningen gennem en folkeafstemning.

Det skal vi have noget hjælp til. Vi ved, at regeringen vil gøre alt for at undgå en folkeafstemning. Der skal et stort pres ude fra for at tvinge den til det.

Det er jo her, vi har hårdt brug for fagbevægelsen, men skal vi tro LO-ledelsen, er der ikke meget hjælp at hente. Allerede efter præsentationen af det første udkast til finanspagt, meldte LO ud, at den bør vi tilslutte os.

Det er forunderligt. For LO er medlem af Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, der har en anderledes klar og skarp vurdering af Finanspagten:- “Pagtens eneste formål er at reducere de offentlige underskud så meget som muligt, uanset de sociale konsekvenser. Europa kan ikke fortsætte med at vedtage indgreb, som ikke virker, men som kaster landene ud i dybere kriser og betyder fattigdom for flere og flere mennesker” – siger generalsekretæren for EFS, Bernadette Segol.

Jeg kan derfor kun opfordre jer til at I går hjem i jeres fagforeninger, og beder dem bakke op om den europæiske aktionsdag, som EFS har indkaldt til d. 29. februar i protest mod finanspagten.

Jeg vil også opfordre til, at I alle deltager aktivt i den mobilisering, som en række fagforeninger, ungdoms- og miljøorganisationer er i gang med under overskriften “Forandring NU”, og som handler om en stor konference d. 28. Marts og en markering, måske demonstration, d. 29. Marts her i København.

Her finder man langt mere fremadrettede svar for Europas befolkninger:
– Krav om massive investeringer i grønne job, til gavn for beskæftigelsen, klimaet og el- og varmeregningerne.
– Krav om aktiv indsats imod social dumping, og indførelse af en social protokol som kan sikre faglige og sociale rettigheder.
– Og sidst men ikke mindst: Spekulanterne må betale for den krise, de har påført Europas befolkninger.

Det er der perspektiv i! Lad os derfor slutte op om disse krav, som et klart alternativ til spekulanternes og finanskapitalens pagt.

Finn Sørensen, MF Enhedslisten.