Martin og mig

Her diskuterer jeg på Kanal København med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Emnerne var, hvordan vi skaber beskæftigelse, om vi skal tage pengene fra de rige, om vi skal behandle flygtninge og udlændinge ordentligt. Vi blev ikke enige om ret meget, men dog om det fornuftige i at afskaffe satspuljereguleringen, så overførselsindkomsterne bliver reguleret på lige fod med lønudviklingen. Det var ca. 20 minutter. Se udsendelsen her