Fortvivl ikke, venner!

Villy Søvndal forsøger nu at give Enhedslisten skylden for, at han ikke vil lave skatteaftale med os. Hvor ynkeligt. Det korte af det lange er, at han kunne have fået en skatteaftale, der langt hen ad vejen imødekom regeringens målsætninger UDEN at de arbejdsløse, de syge og mennesker med handicap betalte prisen. Det korte af det lange er, at det ville han ikke. 

Efter at SF´s landsledelse har godkendt skatteforliget, er det efterhånden svært at se, hvor hjælpen skal komme fra, hvis man vil have regeringen til at leve op til sin egen målsætning om at bekæmpe ulighed og fattigdom. 

Jeg håber selvfølgelig, at kritikken fortsætter i SF, og det gør den utvivlsomt også. Jeg vil faktisk opfordre utilfredse SF´er til at blive, og til, så samlet som muligt at forsøge at ændre partiets kurs. Men det ændrer ikke på, at medlemmerne af SF´s landsledelse, minus en, nu er politisk medansvarlige for et helt igennem asocialt skatteforlig, hvor dem der har mindst betaler til dem, der har mest.

De er samtidig medansvarlige for, at regeringen styrer mod et politisk selvmord. De har vel ikke forestillet sig, at Enhedslisten bare kommer logrende og “beder om indflydelse” efter den behandling de har givet os og mennesker uden for arbejdsmarkedet? De forestiller sig vel ikke, at der kan rettes op på det, ved nogle små indrømmelser, der kan rummes inden for Bjarne Corydons mørkeblå univers?

Jeg er rystet over den regering – HELE regeringen. De har lige skidt deres parlamentariske grundlag noget så læsterligt op og ned ad ryggen. Samtidig har Finansministeren lavet en omfattende og langtsigtet skatteaftale med to partier, som griner ham lige op i ansigtet, mens de lover at vælte ham ved først givne lejlighed. Jeg mindes ikke, at vi har set noget så talentløst i dansk politisk historie.

Der er to muligheder: Enten har Helle Thorning en underhåndsaftale med Lars Løkke om at han alligevel stemmer for finansloven. Eller også har vi virkelig at gøre med selvmordsrobotter, som er kodet med formlerne fra Bjarne Corydons regnemaskiner – der som bekendt ikke beskæftiger sig med den virkelige verden.

En ting er helt sikker. Denne regering har valgt side. Hvem kan bringe den på rette spor?

Enhedslistens 12 mandater, og vores pædagogiske evner rækker åbenbart ikke. SF´s landsledelse turde ikke, af frygt for at måtte tage den eneste naturlige konsekvens, nemlig at træde ud af regeringen. LO og FTF synes, det er helt i orden, at de arbejdsløse, de syge og mennesker med handicap betaler prisen. Kun FOA siger højt og tydeligt fra, samt enkelte lokale fagforeninger. En stor tak til dem for det, men det er åbenbart alt for lidt til at rokke båden.

Men fortvivl ikke, venner!

Vi kan lære af kampen om at folk skal arbejde mere. Det lykkedes jo at presse selv det (blå!) Metalforbund til at sige fra, og så var den ged barberet. Vi kan også lære af forløbet omkring førtidspension-fleksjobreformen. Fra absolut ingen modstand, er vi nået til at rigtig mange lokale fagforeninger, lokale LO-organisationer og 4-5 forbund tager afstand fra regeringens reformforslag. Den modstand har bl. a. ført til, at LO´s beskidte aftale med DA om at fleksjobberne skal have lavere timeløn end kollegerne er blevet skudt i sænk.

Det KAN lykkes, at vende stemning og holdning, også hos de gumpetunge fagforeninger, så bare se at komme i gang! Tag fat i din tillidsrepræsentant og din lokale fagforeningsformand, hør om de er tilfredse med skatteforliget, hvis ikke, så overbevis dem om at det er noget lort, og bed dem om at sige det højt og tydeligt.

Og så en ting mere: Hvis du ikke allerede er medlem af Enhedslisten, så gå ind på www.enhedslisten.dk og meld dig ind. Vi har hårdt brug for al den hjælp vi kan få, til at få regeringen på ret kurs. Tiden løber. Om to måneder præsenterer regeringen sit forslag til finanslov. Behøver jeg sige mere?

Finn Sørensen
Socialordfører
M/F Enhedslisten