Kontanthjælpen er ikke for høj

Nu bliver kontanthjæpsmodtagere igen slæbt i gabestokken – denne gang fordi de får de samme tilskud til børn og bolig, som andre enlige forsørgere, der er så heldige at have et arbejde!

Man kan ikke få 23.000 kr i kontanthjælp. Kontanthjælp er kr. 10.500 kr. for en enlig, og kr. 13.952 kr. for forsørgere. Men det er muligt at få anden offentlig hjælp. Alle forsørgere, får uanset indtægt, børnefamilieydelse (børnecheck). En enlig forsørger får børnetilskud. Hertil kommer børnebidrag fra faderen/moderen, der ikke er forsørger. Desuden er der mulighed for at få økonomisk friplads i daginstitutionen til børnene. Endelig er der mulighed for at få boligstøtte. De 2 sidste muligheder er afhængig af indtægt og huslejens størrelse.

Ingen af de ekstra ydelser forudsætter, at man er kontanthjælp. Afhængig af hvor mange børn man har, kan det godt løbe op til 23.000 kr. Men kontanthjælpen udgør altså kr. 13.952 kr. for en enlig forsørger. Mennesker med formue, friværdi i huset eller f.eks. en bil af en vis værdi kan ikke modtage kontanthjælp.

Efter et år med en ophidset debat om Carinas økonomi og om Roberts lyst til at arbejde er det befriende, at de fleste danskere har holdt hovedet koldt. I en undersøgelse foretaget for Danmarks Radio viser det sig, at 50 % af danskerne mener, at kontanthjælpen er passende, mens kun 10 % mener, at den er for høj. Ja, 25 % af danskerne mener endda, at kontanthjælpen er for lav.

Vi er i Enhedslisten enige med danskerne i, at kontanthjælpen ikke er for høj. Vi er i det nye år klar til forhandlinger om en reform af kontanthjælpen, der kan sikre reelle arbejdspladser, relevant uddannelse og bedre vilkår for kontanthjælpsmodtagere.

Finn Sørensen, socialordfører
Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører
m/f Enhedslisten