De ældre skal have rettigheder

Nye tal dokumenterer endnu engang voldsomme nedskæringer i hjælpen til de ældre. Enhedslisten stiller krav til regeringen og vil have et opgør med KL´s politik ved kommunevalget.

– Igen er det dokumenteret, at hjælpen til de ældre er skåret dramatisk gennem de sidste 5-6 år. Nu må det være slut. Her i efteråret skal Folketinget sikre rettigheder til de ældre, og ved kommunevalget skal der tages et opgør med de partier der forsvarer nedskæringerne.

– Det handler først og sidst om tid til menneskelig omsorg. Siden sidste kommunevalg er der fyret 5000 social- og sundhedsmedarbejdere. Det skal der rettes op på, og det skal være nu! De ældre skal have ret til ordentlig rengøring og personlig pleje.

– Efter den seneste dom i Højesteret (“Køge-dommen”) er de ældre stort set retsløse. Kommunerne kan skære ned i hjælpen eller helt fjerne den, med henvisning til at der skal spares. Enhedslisten vil stille forslag om en lovændring, der sætter en stopper for det.

– De ældre er retsløse, når det gælder “rehabilitering” og “velfærdsteknologi”. De ældre skal have ret til at sige nej, hvis de er utrygge, uden at blive frataget hjælp. Regeringen taler om at de ældre skal have “selvbestemmelse” – men så lad os da give dem den ret!

A4 Ældreboom koster ikke en øre