Lige vilkår – også for højt uddannede

Regeringen er kommet med sit udspil om at det skal være lettere at rekruttere højt uddannede udlændinge. Enhedslisten er glad for at regeringen vil sikre de arbejder her på lige vilkår, men sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er brug for at importere højt uddannet arbejdskraft.

Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører for indsats mod social dumping siger:

– Beskæftigelsesministeren kommer med fornuftige forslag til at stramme op om green-card ordningen. Det er meningsløst at importere højt uddannede fra udlandet, som ender med at konkurrere med de mange ufaglærte arbejdsløse vi har i forvejen, om at køre taxa eller gøre rent.

– Der er også gode forslag, som i højere grad vil sikre, at de højtuddannede udlændinge arbejder på lige vilkår. Her skal ministeren også se på LO´s forslag om, at den relevante fagforening skal høres, før der udstedes en arbejdstilladelse – netop for at tjekke om der nu også er mange på kvalificeret arbejdskraft, og om ansættelsen sker på ordentlige vilkår.

– Det er til gengæld helt hul i hovedet, at regeringen vil lempe “forskerskatten” yderligere. Den lempelse bør fjernes helt. Kravet om lige vilkår skal gælde i alle forhold, også hvad angår skatteindbetaling.

– Der må også sættes spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er brug for flere højt udannede ude fra – eller er det bare noget arbejdsgiverne siger, fordi et større arbejdsudbud bidrager til at holde lønnen nede? Akutte problemer skal løses, men der er mere end 11.000 ledige akademikere herhjemme og sidste år mistede 4000 dagpengeretten. Lad os dog investere i deres uddannelse i stedet.

Læs regeringens udspil her