VK og DF: Diskrimination er vigtigere end respekt for dansk lov

EU valget er overstået, og så faldt de borgerlige partier ned som lam. De ville alligevel ikke udfordre EU-retten.

I dag var der 3. og sidste behandling af Enhedslistens forslag om børnecheck. V, K og DF der ellers har ført sig meget frem med, at det er for galt, at børnechecken kan sendes ud af landet, stemte ikke for vores forslag. Meget mærkeligt, da skatteministeren jo har bekræftet, at hvis Enhedslistens forslag bliver vedtaget, så vil han administrere i overensstemmelse med det. Men V og K stemte imod, DF undlod. De var enige om begrundelsen. De vil fastholde optjeningskravet, selvom det er diskriminerende over for både danske og udenlandske statsborgere, der kommer til at betale det samme i skat som os andre, uden at kunne få de samme rettigheder. Det er åbenbart vigtigere at diskriminere, end at sikre at der administreres i overensstemmelse med den danske lov, hvor der hele tiden har stået, at det er en forudsætning for udbetaling af børnecheck, at barnet opholder sig her i landet. Forklaringen må være, at EU-valget er overstået, og det nu ikke længere er opportunt at udfordre EU-reglerne.

Her er min ordførertale.

Finn Sørensen ordførertale ved 3. behandling af Enhedslistens lovforslag (L 160) børnecheck tirsdag d. 27. maj 2014: 

Jeg vil især bede Venstre og Konservative høre efter.

For nu er det i deres magt, at få sat et punktum for debatten om børnechecken her i folketinget.

Situationen er følgende:

Regeringen har stadig ikke fremlagt deres lovforslag, som skal justere VKO-loven om børnepenge så den retter ind i forhold til regeringens opfattelse af EU-retten. Det skyldes at de indtil nu ikke har kunnet skaffe sig et flertal.

Det er egentlig underligt, for Enhedslisten har jo givet regeringen et tilbud om at stemme for deres lovgivning, hvis de ville være med til en massiv styrkelse af kampen mod social dumping. Det tilbud har åbenbart ikke regeringens interesse.

De konservatives b-forslag (B 60) der pålagde regeringen at administrere i overensstemmelse med gældende dansk lov blev vedtaget. Det har bare ingen praktisk betydning. Regeringen skal ikke følge et beslutningsforslag der er i strid med EU-retten.

Til gengæld har skatteministeren sagt meget klart, at hvis Enhedslistens lovforslag L 160, som vi skal stemme om lige om lidt, bliver vedtaget, så vil regeringen følge det.

De borgerlige partier har stillet et ændringsforslag til Enhedslistens lovforslag, som skulle genindføre optjeningskravet. Det blev stemt ned.

Det er glædeligt, at der er et flertal her i folketinget, som på den måde afviser at diskriminere danske og udenlandske statsborgere, fordi de efter de borgerliges forslag ville blive pålagt at betale det samme i skat som os andre, men uden at få de samme rettigheder.

Det betyder, at Enhedslistens forslag står tilbage, som det blev fremsat.

Det efterlader til gengæld de borgerlige partier med et valg.

Vi går ud fra at regeringspartierne og SF vil fastholde deres modstand mod Enhedslistens lovforslag, med den begrundelse at det strider imod EU-retten.

Men nu har de borgerlige partier muligheden for at få vedtaget et lovforslag, der tager højde for et af deres vigtigste kritikpunkter. Som Hr. Claus Hjorth Frederiksen sagde i radioavisen d. 14. April: “Der skal findes et værn mod, at børnechecken kan tages med ud af landet”.

Det er jo lige netop pointen i Enhedslistens forslag, nemlig at de skal administreres i overensstemmelse med det, der hele tiden har stået i denne lov, også i VKo’s udgave, nemlig at det er en forudsætning for at få udbetalt børnecheck og børnetilskud at barnet opholder sig her i landet.

Så nu skal de borgerlige altså vælge, om vil støtte Enhedslistens forslag, også selvom det ikke helt lever op til det, de gerne vil, eller om de vil sidde på sidelinjen og være sure.

Hvis de vælger det sidste, må vi konkludere, at så har Enhedslisten og andre haft ret, som sagde, at al den snak om at man ikke skal lægge sig fladt ned for EU osv., det var bare mundsvejr, som var beregnet på at fiske stemmer i EU-valget.

Men hvis Enhedslistens forslag bliver forkastet af regeringspartierne og SF sammen med V og K så må vi bare konstatere, at ingen af dem har lyttet til det signal, som vælgerne afsendte ved EU-valget i søndags.

Et signal som meget klart siger, at vælgerne er dødtrætte af EU´s indblanding i vores regler om velfærdsydelser.

Det kan vi gøre noget ved når vi lige om lidt skal trykke på knapperne.