God afgørelse om førtidspension – men vanvittig lovgivning

EL: God afgørelse om førtidspension – men vanvittig lovgivning

Enhedslisten glæder sig over ankestyrelsens afgørelse om at Odense kommune skulle have tilkendt førtidspension til en udviklingshæmmet borger. Partiet beder nu socialministeren om at indskærpe afgørelsen over for landets kommuner.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Forhåbentlig kan vi nu få sat en stopper for den praksis, som en række kommuner har anvendt siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft, og som har medført, at antallet af tilkendelser af førtidspension til udviklingshæmmede er styrtdykket. Jeg vil straks bede socialministeren indskærpe afgørelsen over for kommunerne.

– Det er helt uforståeligt, at kommunerne har fortolket lovgivningen på denne måde. Gruppen af udviklingshæmmede er netop den eneste gruppe, der i bemærkningerne til loven udtrykkeligt nævnes som en gruppe, der bør have tilkendt førtidspension, på trods af de utroligt skrappe regler, der blev indført 1. januar 2013.

– Ankestyrelsen afgørelse hjælper desværre ikke de tusindvis, der nægtes førtidspension efter de nye regler. Det drejer sig om ca. 10.000 borgere pr. år, som får langt ringere økonomiske vilkår end man har på førtidspension. Der er helt grundlæggende tale om en vanvittig lovgivning, der tvinger mennesker der er ramt af svære handicap, kroniske sygdomme og psykiske lidelser ud i uendelige arbejdsprøvninger og fleksjob af helt ned til under 1 times varighed om ugen. Det bliver de ikke raske af, især ikke når mange af dem samtidig skal leve i stor økonomisk utryghed.

Ankestyrelsens afgørelse om førtidspension til udviklingshæmmet

Stor fald i tilkendelser af førtidspension

 

§ 20 spørgsmål til socialminister Manu Sareen:

Vil ministeren straks indskærpe Ankestyrelsens afgørelse 68-14 om førtidspension til en udviklingshæmmet borger i Odense Kommune over for alle kommuner, og kraftigt opfordre kommunerne til at rette henvendelse til de udviklingshæmmede borgere, der er blevet nægtet førtidspension, således at disse borgere bliver oplyst om Ankestyrelsens afgørelse med henblik på revurdering af deres sag.