Gå ikke tilbage til en fuser

Sagsøgerne i grundlovssagen om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagerehar fået fri proces. Det er en rigtig god nyhed, siger Enhedslisten, der samtidig har stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren, for at få afklaret om Venstre er klar til at genindføre reglen. Her er min pressemeddelse.

– Det er glædeligt at sagsøgerne i grundlovssagen om gensidig forsørgerpligt har fået fri proces, ellers havde de sikkert ikke haft mulighed for at føre sagen. Selvom reglen falder bort med årets udgang, så er det vigtigt at få slået fast, om det var i overensstemmelse med grundloven, at Folketinget “over night” pålagde lønmodtagere at forsørge deres arbejdsløse eller syge sambo.

– Loven om gensidig forsørgerpligt var en spareøvelse, fordi der skulle skabes “råderum” til lettelser af selskabsskatten. Men det var også en reaktionær ideologisk øvelse. “Gensidig forsørgerpligt” hører ikke hjemme i et samfund, der bygger på ligestilling og ligeværdighed i menneskelige forhold. Kontanthjælpsreformen viste, at de andre partier er villige til at vælte en del af samfundets forsørgerpligt for arbejdsløse og syge over på familien. Det skal stoppes, ellers er det kun fantasien, der sætter grænser.

– Det er også vigtigt at holde fokus på konsekvenserne af at indføre loven. For det gik jo, som kommunerne, en række eksperter og Enhedslisten advarede imod. Loven har ført til splittede familier og til mistænkeliggørelse og nedværdigende behandling af borgerne. Den har også ført til et utal af ulovlige afgørelser. Kommunerne er i gang med at tilbagebetale mere end 50 mio. kroner, og det er sandsynligvis kun toppen af isbjerget.

– De ansvarlige politikere skal ikke have lov at dø i synden. Ikke for hævnens skyld, men for at afholde dem fra at forsøge sig igen. De fleste partier vil nok være forsigtige med at gå tilbage til en fuser, men før valget ville Venstre ikke udelukke, at reglen om gensidig forsørgerpligt kan blive genindført. Enhedslisten vil derfor forfølge sagen med en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren om han vil genindføre reglen, og hvad besparelsen rent faktisk har været, når man tager højde for alle de fejl, der er begået.

Baggrund

Nyheden om fri proces til sagsøgerne bringes i JyllandsPosten i dag.

Finn Sørensen har stillet disse spørgsmål til beskæftigelsesministeren

– Mener ministeren stadig, at reglen om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere er en god ide?

– Vil ministeren udelukke, at regeringen genindfører gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere genindføres?

– Har kommunernes udgifter til at administrere loven levet op til de forventninger, der lå til grund for de økonomiske beregninger i bemærkningerne til lovforslaget?

– Hvad har besparelsen været ved at indføre reglen, når der modregnes for øgede administrative omkostninger og tilbagebetalinger til borgere, der har været udsat for ulovligt træk i kontanthjælpen m.m.