LO og FTF må sige fra

Dagbladet Politiken bringer d. 10. september mit læserindlæg, hvor jeg opfordrer LO og FTF til afvise forringelser for de ledige. Desværre nok en nødvendig opfordring, da de ikke har dementeret Politikens oplysninger om, at de skulle være parat til at lade nyuddannede og de lavtlønnede med småjobs betale for nogle mindre forbedringer, som alligevel ikke løser problemet. Desværre har Politiken skåret lidt i det sidste afsnit, men her er den fulde version.

Politikens oplysninger om arbejdet i dagpengekommissionen bekræfter, at der ikke kommer brugbare løsninger fra den kant. Det er jo ikke så sært. Man kan nu engang ikke få et bedre dagpengesystem for de samme penge.

Kommissionen er ganske enkelt ikke i stand til at præsentere en løsning for de 60.000 der allerede har mistet deres dagpengeret, de 15.000 der følger efter årligt, og de mange der helt mister deres forsørgelse, efterhånden som de midlertidige lappeløsninger udløber.

Iflg. Politiken skulle LO og FTF være indstillet på en fælles anbefaling fra kommissionen, som medfører forringelser for de nyuddannede (dimittender), de lavtlønnede og dem med kortvarige ansættelsesforhold. Oplysningerne er blevet mødt med alarmerende tavshed fra de to formænd.

Filosofien synes at være, at det er alt for farligt at overlade opgaven til politikerne. En mærkelig analyse, i betragtning af, at der er tre partier i Folketinget – Enhedslisten, DF og SF – der klart siger, at der skal tilføres flere penge til dagpengesystemet. Selv DF taler om at “bygge oven på” – dvs. ingen forringelser.

Derfor bør LO og FTF offensivt støtte kravet til Mette Frederiksen om at benytte sig af det alternative flertal, i stedet for at give DA og Lars Løkke vetoret. For at understrege alvoren, bør man afholde sig fra at være med i anbefalinger, der indebærer at lønmodtagerne selv skal betale, helt eller delvist.

En reel løsning består i, at dagpengeperioden forlænges, og at genoptjeningsreglerne forbedres, ikke kun ved at halvere arbejdskravet, men ved at lade timer i løntilskud, jobrotation og aktivering tælle med. Det skal igen være muligt at få supplerende dagpenge i 52 uger, og dagpengene skal udgøre en større del af lønnen end i dag.

Pengene er der. Iflg. lovforslaget om dagpengereformen i 2010 forventede man at spare ca. 3 mia om året. Det var på et forventet “udfald” på 3-4.000 om året. Det faktiske “udfald” er ca. 5 gange så stort, så der er 10-15 mia. at gøre godt med.

Det handler ikke kun om de mange tusinde der rammes af voldsom indtægtsnedgang, eller som helt mister deres forsørgelse. Det handler også om de mere end 2 mio. lønmodtagere, der har meldt sig ind i en A-kasse i forventning om at de ikke tvinges fra hus og hjem, hvis de bliver arbejdsløse. Det handler om fundamentet for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Helt grundlæggende handler det om fagbevægelsens styrke. Hvis alle er hunderædde for at blive arbejdsløse, så er der ingen der tør stille krav, endsige slås for dem. Så meget mere grund er der til at LO og FTF siger fra, og står fast på deres egne “9 principper for et nyt dagpengesystem”.