Dybt usolidarisk at lade de arbejdsløse betale

TV2 har løftet sløret for dagpengekommissionens anbefalinger. Enhedslisten tager skarpt afstand. Det er dybt usolidarisk at de arbejdsløse selv skal betale for nogle mindre forbedringer, der overhovedet ikke løser problemet for de mange tusinde der har mistet dagpengeret og fremover vil gøre det. Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

– Det er dybt usolidarisk, at de arbejdsløse selv skal betale for nogle mindre forbedringer af genoptjeningsreglerne. Forslaget om de 8 karensdage vil koste en arbejdsløs 6.616,- kr. om året. Nedsættelsen af dimittendsatsen vil koste en nyuddannet 8.568,- kr. om året. Det er mange penge for en arbejdsløs.

– De foreslåede forbedringer af genoptjeningsreglerne løser ikke problemet for de mere end 60.000 der allerede har mistet deres dagpengeret eller de ca. 14.000 der årligt mister den fremover. Hertil kommer de mange tusind, der risikerer helt at miste forsørgelsen når de midlertidige lappeløsninger udløber.

– Det bliver ikke med Enhedslistens stemmer, at regningen væltes over på de arbejdsløse, helt eller delvis. De har allerede betalt rigeligt. Enhedslisten vil i Folketinget gøre alt for at der tilføres flere midler. Siden 2013 er der sparet ca. 4,6 mia. kroner på dagpengene. De skal føres tilbage igen. Der er rigeligt råd til et trygt og solidarisk dagpengesystem.

Så meget er der sparet på dagpenge siden 2013:
Ifølge forslaget til Finanslov 2016 opgøres udgifterne (§ 17.32.01) til dagpenge i 2013 til 19.730,9 millioner kr. Det er reduceret til 16.161,8 millioner kroner i 2016, hvilket giver en besparelse på 3.569,1 millioner kr. Hertil skal tillægges at der i 2016 spares 1.070,3 millioner kr. (+ ATP på 35,5 millioner kr.) på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (§ 17.32.12), der udfases. Det giver en samlet besparelse på 4.674,9 millioner kr. siden 2013.

Så meget koster det de arbejdsløse
En fuldtidsforsikret arbejdsløs modtager i dag 827 kr. om dagen. Indførelsen af 8 karensdage vil koste den arbejdsløse 6.616 kr. årligt.’En nyuddannet på dimittendsats får i dag 82 % af 827,- kr. svarende til 678,- kr. om dagen. Sænkes dette til 78 % vil det koste dimittenden 33 kroner om dagen svarende til 8.568,- kr. om året