Giftigt kommissorium for trepart

2. runde i trepartsforhandlingerne er begyndt. Enhedslisten ønsker fagbevægelsen held og lykke i trepartsforhandlinger, men advarer imod grundlaget for forhandlingerne, der lægger op til yderligere stramninger over for de ledige. Her er min pressemeddelelse.

– Det er godt, at regeringen og arbejdsgiverne omsider anerkender behovet for at skabe flere praktikpladser og mere uddannelse af arbejdskraften i det hele taget. Det er fagbevægelsens fortjeneste, at man trods alt er kommet så langt. Men djævlen ligger i detaljen. Arbejdsgiverne forlanger en høj pris for at være med til det. De ledige skal være mere “fagligt og geografisk mobile” og “stå effektivt til rådighed” – som om de arbejdsløse ikke allerede gør det.

– Samtidig lægges der op til et endnu mere snævert uddannelsesperspektiv. Uddannelsen skal målrettes den enkelte virksomhed. Men det kan faglærte og ufaglærte ikke bruge til ret meget på fremtidens arbejdsmarked. De har behov for en bred faglig uddannelse, der kan øge jobmulighederne i det hele taget.

– Signalet er desværre klart. Fagbevægelsen kan kigge i vejviseren efter flere praktikpladser og mere uddannelse, hvis de ikke medvirker til yderligere forringelser. Det står også klart, at nu skal denne aftale på plads inden overenskomstforhandlingerne i 2017, før der kan blive tale om yderligere forhandlinger. Det er et giftigt kommissorium, hvor fagbevægelsen har bundet sig til at forhandle forringelser.

– Jeg håber virkelig, at Lizette Risgaard holder fast i sit klare standpunkt, at det ikke er lønmodtagerne der skal betale. De har allerede betalt rigeligt, blandt andet gennem en lang række reformer, som har udhulet trygheden for lønmodtagerne når vi bliver arbejdsløse og syge.

Baggrund:
Lizette Risgaard i Finans 24.10.2015: “Hvis vi skal være med til at løfte samfundsudfordringerne, så skal det ikke være lønmodtagerne, der skal betale. Der skal være balance i tingene” (Find citatet her )

Min opsang til arbejdsgiverne: Kender grådigheden ingen grænser

Enhedslistens oplæg til hvad der skal komme ud af trepartsforhandlingerne

Kommissorium 2. runde trepart