Folketingskandidat – derfor!

Finn Sørensen: “Jeg stiller op til Folketinget for at sikre bedre vilkår for almindelige lønarbejdere og fattige og udsatte mennesker. Der er råd til velfærd, hvis de store virksomheder og de rige betaler mere!”
 


Folketingskandidat for Enhedslisten

Mit navn er Finn Sørensen. Jeg er medlem af Folketinget siden 2011, og folketingskandidat for Enhedslisten, opstillet til valget i 2015 som nr. 2 på partiets liste i København Storkreds. Min valgkreds er Sundbyvester. Man kan stemme på mig, hvis man bor i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

Hvem er jeg?
Jeg er 68 år og ufaglært arbejder. Jeg har ingen færdiggjort uddannelse, men et langt arbejdsliv bag mig, som fabriks- og bryggeriarbejder og fagforeningsformand. Jeg har været politisk og fagligt aktiv på venstrefløjen hele mit voksne liv, og medlem af Enhedslisten fra start .
Læs mere om mig her

Derfor vil jeg i Folketinget
Jeg vil være med til at sikre bedre vilkår for almindelige lønarbejdere og fattige og udsatte mennesker. Det er grupper, der ikke kommer ret meget til orde, og som kun i ringe grad får varetaget deres interesser i det nuværende folketing. Det er ufaglærte og faglærte arbejdere i privat og offentlig ansættelse – langt den største del af de erhvervsaktive. Det er voksende gruppe af mennesker som er udstødt fra arbejdsmarkedet, eller som aldrig har fået lov at komme ind på det, og som tvinges til at leve i årevis for meget lave ydelser.

Nok at tage fat på
Der er nok at tage fat på: Manglende uddannelse og uddannelsesmuligheder, usikker beskæftigelse, lav løn, dårligt arbejdsmiljø, ringe indflydelse på arbejdslivet, stor risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet,  og problemer med at finde en ordentlig bolig, der er til at betale. En række reformer har fjernet trygheden når vi bliver arbejdsløse og syge og social dumping presser løn og arbejdsvilkår. Belønningen efter et langt arbejdsliv er meget ofte trange kår eller direkte fattigdom.

Enhedslisten det bedste parti
Hvis man vil skabe forbedringer på disse områder, så er Enhedslisten det bedste parti. Enhedslisten går efter resultater og konkrete forbedringer – derfor stemmer vi ikke for forringelser af almindelige menneskers vilkår.
Læs mere om mine mærkesager her

Hvordan vil jeg arbejde i Folketinget?
Gode resultater opnås bedst i et tæt samarbejde med de mennesker jeg gerne vil slås for. Jeg vil fastholde den brede kontaktflade i fagbevægelsen og det gode samarbejde med en lang række organisationer på social og velfærdsområdet. 

Vil du hjælpe med min valgkamp?
Hvis du har lyst til at hjælpe med min valgkamp, så er du meget velkommen – for eks. til at dele min valgfolder ud til kolleger, venner og bekendte, der bor i København Storkreds. Valgfolderen finder du her nedenfor. Hvis du vil hjælpe til, så skriv til camilla.tved@ft.dk 

Bilag Størrelse
Finn Sørensen valgfolder 2015.pdf 379.6 kB