Udbetaling Danmark ruller videre

Den 21. februar var der 1. behandling af to lovforslag (L 86 og 87) som skal gennemføre etableringen af Udbetaling Danmark. Og hvad er så det? Det er en stor centraliseringsydelse der samler forvaltningen af udbetalingen af alle såkaldt “objektive” sociale ydelser som folkepension, førtidspension, børneydelse m.m. i en ny selvejende institution kaldet Udbetaling Danmark, der forvaltes af ATP. Dette var R, S, SF og Enhedslisten enige om at stemme imod da etaberlingsloven blev vedtaget i 2010. Vi frygtede, at det ville gå ud over borgernes service, deres retssikkerhed, ligesom vi tvivlede på, at løftet om besparelser ville blive indfriet. Men nu er der en ny situation, for nu er man jo i regering!

Debatten om de to lovforslag om Udbetaling Danmark viste, at de tre regeringspartier ikke længere var bekymrede for borgernes service og retssikkerhed, ligesom de nu var helt sikre på, at de lovede besparelser ville komme. De kunne dog ikke rigtig henvise til, hvad det nye var, ligesom de gled let hen over de mange kritiske høringssvar.

Regeringspartierne var imidlertid ikke de eneste der havde ændret standpunkt. Med stor undren skulle vi høre Venstres Ejvind Vesseboe udtrykke stor skepsis over for lovforslagene, med nøjagtig de samme begrundelser, og flere til, som den daværende opposition kom med i 2010! Ejvind Vesselboe kunne heller ikke love at ville stemme for lovforslagene, det måtte bero på, om de 8 betænkeligheder han havde, ville blive tilgodeset i de videre forhandlinger.

Men regeringens flertal er hjemme, idet Dansk Folkeparti ikke havde ændret standpunkt. De havde ingen betænkeligheder, selvom Dansk Handicapforbund, Rådet for Socialt Udsatte m. fl. peger på, at mange svage borgere vil blive hægtet af og risikerer ikke at få deres rettigheder i denne nye centralistiske struktur. Enhedslisten havde heller ikke ændret holdning. Vi var og er imod.
Find min ordførertale nederst på siden.

P1 havde fat i sagen d. 16. februar, med udtalelser fra Ejvind Vesselboe (V), Malene Borst Hansen (R) og Finn Sørensen (Ø). Hør udsendelsen her (23 minutter inde).

Find lovforslagene L 86 og L 87 her

Bilag Størrelse
Finn Sørensen ordførertale ved 1 behandling Udbetaling Danmark.pdf 72.24 kB