Ankestyrelse og kommuner skal rydde op efter sig!

Enhedslistet er oprørt over, at Ankestyrelsen ikke vil rydde op efter sig i sager om ulovligt stop for sygedagpenge. Ministeren skal ind i sagen. Her er min pressemeddelelse.

 

– Det er godt, at Ankestyrelsen nu retter ind efter en klar dom i Højesteret, og slår fast at kommunerne ikke uden videre må stoppe sygedagpenge, men skal vurdere borgerens situation og træffe en afgørelse. Men det er for dårligt, at Ankestyrelsen ikke selv vil gennemgå tidligere sager og indskærpe over kommunerne, at de bør gøre det samme. Højesterets dom viser, at både Ankestyrelsen og kommunerne har været på den forkerte side af loven, og så må man være voksen nok til selv at rette fejlene

– Det er en dårlig undskyldning, at det er en stor administrativ byrde for myndighederne. Ankestyrelsen og kommunerne må huske på, at de er til for borgernes skyld, ikke omvendt. Man kan heller ikke forlange at alvorligt syge mennesker skal have overskud til at følge med i hvad Ankestyrelsen offentliggør på deres hjemmeside, og meget af det er sikkert også volapyk for de fleste, som ikke lige kan finde rundt i alle paragrafferne.

– Iflg. 3F er mere end 1000 borgere landet over blevet snydt. De har kontakt med mange medlemmer, der har sygedagpengesager hos kommunerne, så det siger noget om, hvor alvorlig sagen er. Det er derfor helt utilfredsstillende, at de relevante myndigheder ikke tager initiativ til at undersøge problemet og sikre, at borgerne har fået deres rettigheder. Jeg vil straks kræve at ministeren går ind i sagen, og at han opfordrer Ankestyrelsen og Kommunerne til at genoptage sagerne. Det vil også blive rejst på det samråd, jeg allerede har indkaldt til d. 10. december 2015.

3F: Mere end tusind er snydt

Eksperter mener, at Ankestyrelsen skal rydde op efter sig

Ankestyrelsens principafgørelse 75 – 15