Velfortjent kæmpenæse til beskæftigelsesministeren

Statsrevisorerne har givet beskæftigelsesministeren en meget alvorlig kritik for implementering af reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp. Enhedslisten kalder kritikken en kæmpenæse, og trækker ministeren i samråd, men har ikke store forhåbninger til at regeringen lærer noget af det. Pilen peger derfor nok så meget på de partier, der har stemt for reformerne. Her min pressemeddelelse:

– Jeg er rigtig glad for Statsrevisorernes skarpe kritik. Det er noget kedeligt noget at få ret i, men det svarer jo fuldstændig til de advarsler som socialrådgivere, fagforeninger og mange andre kom med, da reformerne blev møvet igennem. Jeg er især glad for Statsrevisorernes påpegning af, at tilstrækkelig tid til implementering af ny lovgivning er nødvendig for at sikre ejerskab hos de offentligt ansatte, og for at sikre borgerne imod vilkårlig administration – dvs. ringere retssikkerhed.

– Jeg vil selvfølgelig konfrontere ministeren med kritikken, og høre, hvad han har at sige til sit forsvar. Det kommer til at ske i et samråd i nær fremtid. Jeg har dog ikke de store forhåbninger om at regeringen lærer af det. Også den nuværende regering har forsøgt at presse kompliceret lovgivning igennem på alt for kort tid, som for eks. forslagene om at skære i pensionisternes boligydelse, integrationsydelse og kontanthjælpsloft.

– Der er ingen undskyldninger for den trafik. Problemet er, at både den tidligere og den nuværende regering har haft og har så forbandet travlt med at skære ned over for grupper der ikke kan forsvare sig, så der kan blive råd til skattelettelser til dem i toppen af samfundet. Det kan simpelt hen ikke gå stærkt nok. De partier, der stemmer reformerne igennem bærer ansvaret i sidste ende. De kan ikke sige, at de ikke blev advaret.

Se statsrevisorernes kritik her