Tværfaglige og andre aktiviteter

Her er nogle links til de faglige og andre aktiviteter, som jeg deltog i, inden jeg blev medlem af Folketinget. Jeg er dog fortsat medlem af Carl Scharnberg Fondens bestyrelse.

3F Industri og Service
Var min daglige arbejdsplads indtil valget i 2011, hvor jeg var næstformand. Det var en lokal 3F afdeilng med ca. 5500 medlemmer. I 2012 fusionerede fagforeningen med to andre lokalafdelinger af 3F til 3F København, 3F´s største lokalafdeling, som jeg stadig er medlem af.

LO Storkøbenhavn
Jeg har været med i ledelsen af det lokale LO arbejde fra start, og var frem til valget i 2011 medlem af LO Storkøbenhavns forretningsudvalg. LO Storkøbenhavn er siden fusioneret med andre lokale LO-sektioner til LO Hovedstaden. Læs mere om LO Hovedstaden her

Fagligt Ansvar
Jeg var med til at danne Fagligt Ansvar d. 1. marts 2002 og er med i sekretariatet. Fagligt Ansvar er et netværk af fagforeninger for privat og offentligt ansatte. Formålet er at udvikle et alternativ til den politik, som den borgerlige regering og Dansk Folkeparti har stået for i 10 år.
Læs mere om Fagligt Ansvar

Fagbevægelsen mod Unionen
Jeg var med til at starte Fagbevægelsen mod Unionen i 1991, et netværk for fagforeninger, der ønsker at bekæmpe EU´s udvikling til en politisk, økonomisk og militær union. De sidste par år har det især handlet om at bekæmpe EU´s indblanding i vores strejkret og velfærdspolitik.
Læs mere om Fagbevægelsen mod Unionen

3F Palæstinanetværk
Efter en tur til Vestbredden i 2007 sammen med faglige kolleger blev vi enige om at puste nyt liv i dette netværk, der idag har ca. 60 3F´er tilknyttet. Vi holder foredrag, afholder kurser og studieture, og fungerer som følgegruppe for det Danida-projekt om demokratisering af fagbevægelsen i Palæstina, som 3F er tovholder for. Vi planlægger nye kurser og en ny studietur. Hvis du vil vide mere så skriv til brygfinn@mail.dk

Carl Scharnbergs Uofficielle Fond

Da arbejderdigteren Carl Scharnberg døde i 1995 var jeg med til at stifte Carl Scharnbergs Uoffcielle Fond. Det lykkedes hurtigt at samle en formue på over en halv million. Siden da, har vi ved en årlig prisuddeling brugt af renteindtægterne til at støtte formål, der er i Carl Scharnbergs ånd.
Læs om Carl Scharnbergfonden

Folkebevægelsen mod EU
Jeg mener, det var en stor fejl, at Danmark blev medlem af EU i 1972 ligesom jeg er modstander af EU´s udvikling til en forbundsstat. Derfor er jeg selvfølgelig også medlem af Folkebevægelsen mod EU.
Læs om Folkebevægelsen mod EU

Tidsskriftet Solidaritet
Solidaritet er en videreførelse af Venstresocialisternes blad. Det er et politisk, teoretisk tidsskrift, der henvender ig til venstrefløjen med henblik på at styrkedebatten om vejen til socialismen. Jeg har bidraget med flere artikler og er medlem af redaktionen.
Læs mere om Solidaritet

Leksikon for det 21. århundrede
Med udgangspunkt i redaktionen for Solidaritet, var jeg med til at starte Leksikon, et elektronisk leksikon, der især bringer artikler om arbejderbevægelsens og socialismens historie, hvilket jeg også har bidraget til.
Læs mere om Leksikon