Kvikke elever

En af dagens mange aktiviteter var "boksering" på Teknisk Skole på Rebslagervej i Nordvest. Ca. 130 lærlinge fra byggefagene var mødt op for at debattere med Ikram Sarwar (S), Jakob Næsager (K) og mig. Det lovede godt for demokratiet. De unge var meget interesserede og stillede skarpe spørgsmål om praktikpladser, su, job og løndumping fra øst. Det lovede også godt for rød blok og specielt for Enhedslisten. Rød Blok vandt stort i den første afstemning, hvor eleverne via sms skulle stemme rød, blå eller ved ikke. Det gik endnu bedre i anden afstemning: Af 67 stemmer fik A 18, F fik 6 og Enhedslisten fik 25! K og B lå nede i bunden, sammen med resten af partierne. Men stor respekt for Jakob Næsager fra K, der stillede op til "bøllebank" for skattelettelser og nedskæringer på dagpenge og efterløn.