Hjem

Kære Harald: Er det trygt? Er det refærdigt?

Jeg har fornøjelsen af at deltage i LO´s kongres i Ålborg i disse dage. Her er min tak til Harald for invitationen, og et par spørgsmål, som jeg håber at kongressen vil diskutere. 

Stop køen ved håndvasken

Enhedslisten har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd 20. oktober, for at få ham til at forholde sig til virkeligheden. Reformen af førtidspension og fleksjob gør ikke de syge raske, og skaffer dem ikke i job. Overlæger advarer om, at ressourceforløb gør de syge mere syge. Forligspartierne skal holde op med at stå i kø ved håndvasken. Det er loven, det er galt med. Her er min pressemeddelelse.

Ubrugelig løsning fra dagpengekommission

DR Nyheder har løftet sløret for dagpengekommissionens anbefalinger. Enhedslisten afviser, at der kan skabes et trygt dagpengesystem på det grundlag. Partiet indkalder til forespørgselsdebat for at sikre flertal for flere midler til en solidarisk løsning.

Stop udhuling af dagpenge

A-kassernes samvirke har beregnet, at dagpengenes værdi i 2023 kun svarer til 11 mdrs. dagpenge. Enhedslisten kræver, at årets finanslov stopper denne forringelse. Her er min pressemeddelelse:

Dybt usolidarisk at lade de arbejdsløse betale

TV2 har løftet sløret for dagpengekommissionens anbefalinger. Enhedslisten tager skarpt afstand. Det er dybt usolidarisk at de arbejdsløse selv skal betale for nogle mindre forbedringer, der overhovedet ikke løser problemet for de mange tusinde der har mistet dagpengeret og fremover vil gøre det. Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Stop privatisering af ældrepleje

Så er den gal igen. Plejefirmaet "Tryghedsplejen" er gået konkurs. Det rammer de ældre i 11 kommuner. Vi skal have sat en stopper for privatiseringstvangen. Her er min pressemeddelelse.