Hjem

Giftigt kommissorium for trepart

2. runde i trepartsforhandlingerne er begyndt. Enhedslisten ønsker fagbevægelsen held og lykke i trepartsforhandlinger, men advarer imod grundlaget for forhandlingerne, der lægger op til yderligere stramninger over for de ledige. Her er min pressemeddelelse.

Giv Mjølnerparken aktiveringsmidler

Lejerbo i Mjølnerparken vil give beboerne en job- og uddannelsesgaranit, men vil også have lov til at tage kontanthjælpen fra de beboere, der siger nej til det. Enhedslisten støtter forslaget om job- og uddannelsesgaranti, men siger nej til at Lejerbo skal kunne tage forsørgelsen og boligen fra folk. I stedet vil Enhedslisten give Mjølnerparken aktiveringsmidler til at sikre job- og uddannelsesgarantien. 

Minister i samråd om skandaløs ældrepleje

Berlingske Tidende fortæller 10. april om to undersøgelser der viser, at sundhedsplejen for de svageste ældre er under al kritik. Enhedslisten er rystet, og kalder Sundheds- og ældreministeren i samråd, for at forklare, hvad hun vil gøre ved det.

Velfortjent kæmpenæse til beskæftigelsesministeren

Statsrevisorerne har givet beskæftigelsesministeren en meget alvorlig kritik for implementering af reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp. Enhedslisten kalder kritikken en kæmpenæse, og trækker ministeren i samråd, men har ikke store forhåbninger til at regeringen lærer noget af det. Pilen peger derfor nok så meget på de partier, der har stemt for reformerne. Her min pressemeddelelse:

Dødsspiral for lønmodtagerne

Den 15. marts havde vi forespørgselsdebat om kontanthjælpsloftet, som var rejst af Enhedsliisten. Her er min ordførertale, hvor jeg gør status over debatten og de borgerlige partiers argumenter. Min konklusion er, at lovforslaget fører til en dødsspiral for lønmodtagerne.

Lars Løkke tager flygtningene som gidsler

Enhedslisten afviser Lars Løkkes påstand om at Danmark "knækker over", hvis trepartsforhandlingerne ikke lykkes. Det er et forsøg på at tage flygtningene som gidsler i forhandlingerne. Her er min pressemeddelelse.