Hjem

Grundlovsdag 2016: Folkemagt mod pengemagt

Grundlovsdag 2016 holdt jeg tale ved det flotte arrangement i Ørestaden, som er arrangeret af lokale græsrødder. Alle partier var inviteret, og som bonus var der fed musik, solskin og god stemning. Tak for en god dag. Her er min tale:

Værdig behandling af syge og mennesker med handicap

Mandag d. 23. maj behandler folketinget en række forslag fra Enhedslisten, der skal sikre en værdig behandling af langtidssyge og mennesker med handicap. Lovgivningen skal ændres, hvis man skal beskytte disse mennesker mod det vanvittige pres, som reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge har udsat dem for. Følg med i debatten, og find Enhedslistens forslag her.

På gaden 12. maj imod Løkkes angreb på velfærden

12. maj er store demo-dag i 74 kommuner landet over imod Lars Løkkes sparekrav til kommunerne. Flere er måske kommet til, efter at jeg har slået dette op. Det er en historisk begivenhed.

Nyt dagpengesystem: Utrygt og usolidarisk

Onsdag d. 4. maj behandler Folketinget lovforslag om nyt dagpengesystem. Enhedslisten mener, det er utrygt og usolidarisk, og spørger Socialdemokraterne, om de har opgivet kampen mod VKO´s forringelser af dagpengene. Se min pressemeddelse her og links til vores kritik af forslaget.

Nasserøvene sidder i skattely

1. maj 2016 taler jeg hos Dansk Elforbund Kbh, 3F Bygge-Jord og Miljø, HK Hovedstaden, Arbejderpartiernes og FOAs arrangement i Tåstrup, Enhedslisten Christianshavn. Her er min tale.

Nasserøvene sidder i skattely

Finn Sørensen, tale 1. maj 2016

Nasserøvene sidder i skattely

Med jævne mellemrum får vi at vide, at arbejderbevægelsen er død og borte, de røde faner er gammeldags, pak dem væk.

Det er vrøvl. Beviset sidder her og til alle de hundredvis af 1. maj møder landet over.

Arbejderbevægelsen, det er os. Hundredtusindvis, en dejlig broget flok i alle kulører, politisk og hvad hudfarve angår.

Men vi er forenet om en fælles drøm om en bedre verden for almindelige mennesker.

Så i dag er der fest og farver.