Hjem

Tale på Anstændighedens Plads

en 10. marts var der etårs dag på Anstændighedens Plads i Svendborg. For 53. lørdag i træk demonstrerede aktivgruppen bag "Syg i Svendborg" imod kommunens behandling af syge medborgere. Men denne gang var vi mange, der var kommet fra hele landet. Her er den tale jeg fik lov at holde.

Visioner i ældrepolitikken?

Tirsdag d. 21. februar var der forespørgselsesdebat i Folketinget om visioner i ældrepolitikken. Der var uenighed om mangt og meget, men dog bred enighed om at Ældrekommissionen er kommet med nogle gode anbefalinger i sin rapport om "Selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem". Der var også enighed om, at vi må undersøge situationen i hjemmeplejen med henblik på at forbedre denne.

Udbetaling Danmark ruller videre

Den 21. februar var der 1. behandling af to lovforslag (L 86 og 87) som skal gennemføre etableringen af Udbetaling Danmark. Og hvad er så det? Det er en stor centraliseringsydelse der samler forvaltningen af udbetalingen af alle såkaldt "objektive" sociale ydelser som folkepension, førtidspension, børneydelse m.m. i en ny selvejende institution kaldet Udbetaling Danmark, der forvaltes af ATP. Dette var R, S, SF og Enhedslisten enige om at stemme imod da etaberlingsloven blev vedtaget i 2010. Vi frygtede, at det ville gå ud over borgernes service, deres retssikkerhed, ligesom vi tvivlede på, at løftet om besparelser ville blive indfriet. Men nu er der en ny situation, for nu er man jo i regering!

I Meningsmaskinen om fattigdom

Her er et link til TV2 Lorrys program, hvor jeg tog en tur gennem Meningsmaskinen, sammen med Simon Emil Amnintzbøl (Liberal Alliance), Karen Ellemann (Venstre) på den ene side, og Mette Reismann (S) og jeg selv på den anden side. Lorry havde et godt oplæg: Hvorfor stiger fattigdommen i Danmark, men ikke i Norge og Sverige, der åbenbart godt kan finde ud af at gøre noget ved det.

Martin og mig

Her diskuterer jeg på Kanal København med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Emnerne var, hvordan vi skaber beskæftigelse, om vi skal tage pengene fra de rige, om vi skal behandle flygtninge og udlændinge ordentligt. Vi blev ikke enige om ret meget, men dog om det fornuftige i at afskaffe satspuljereguleringen, så overførselsindkomsterne bliver reguleret på lige fod med lønudviklingen. Det var ca. 20 minutter.

Stop finanspagten!

Lørdag d. 28. januar 2012 var der demonstration på Toftegårds Plads for kravet om en folkeafstemning om EU´s finanspagt. Klik på "læs mere" og læs min tale.