Hjem

Anerkend Palæstina!

30. marts var der "Global march to Jerusalem". En årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der demonstreres samtidig i en lang række lande imod Israels besættelse af Palæstina. Palæstinensere i titusindvis marcherer i Palæstina og i nabolandene. Der blev også demonstreret i Danmark. Her er den tale jeg holdt foran Israels ambassade.

Udbetaling Danmark kørt igennem

Idag d. 29 marts vedtog folketinget med alle stemmer imod Enhedslisten at gennemføre Udbetaling Danmark - en stor centralisering af udbetalingen af en række sociale ydelser. Det er endnu et eksempel på, at de tre nuværende regeringspartier har ændret holdning, for i 2010 var de enige med Enhedslisten i at stemme imod, begrundet i en række betænkeligheder i forhold til borgernes service, retssikkerhed m.m. Her er min ordførertale.

Nye spørgsmål til Mette Frederiksen om førtidspension og fleksjob

Her er en række nye spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om regeringens forslag til reform af førtidspension og fleksjob. Vi har modtaget et væld af spørgsmål fra fleksjobber, førtidspensionister og mange andre mennesker, der er engagerer sig i denne sag. Det har været en stor hjælp, og vi siger tusind tak, til alle der har bidraget. Hvad angår de fremsendte spørgsmål, så har vi prioriteret spørgsmål, som man ikke allerede kan finde svarene på i regeringens oplæg.

Tale på Anstændighedens Plads

en 10. marts var der etårs dag på Anstændighedens Plads i Svendborg. For 53. lørdag i træk demonstrerede aktivgruppen bag "Syg i Svendborg" imod kommunens behandling af syge medborgere. Men denne gang var vi mange, der var kommet fra hele landet. Her er den tale jeg fik lov at holde.

Visioner i ældrepolitikken?

Tirsdag d. 21. februar var der forespørgselsesdebat i Folketinget om visioner i ældrepolitikken. Der var uenighed om mangt og meget, men dog bred enighed om at Ældrekommissionen er kommet med nogle gode anbefalinger i sin rapport om "Selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem". Der var også enighed om, at vi må undersøge situationen i hjemmeplejen med henblik på at forbedre denne.

Udbetaling Danmark ruller videre

Den 21. februar var der 1. behandling af to lovforslag (L 86 og 87) som skal gennemføre etableringen af Udbetaling Danmark. Og hvad er så det? Det er en stor centraliseringsydelse der samler forvaltningen af udbetalingen af alle såkaldt "objektive" sociale ydelser som folkepension, førtidspension, børneydelse m.m. i en ny selvejende institution kaldet Udbetaling Danmark, der forvaltes af ATP. Dette var R, S, SF og Enhedslisten enige om at stemme imod da etaberlingsloven blev vedtaget i 2010. Vi frygtede, at det ville gå ud over borgernes service, deres retssikkerhed, ligesom vi tvivlede på, at løftet om besparelser ville blive indfriet. Men nu er der en ny situation, for nu er man jo i regering!