Hjem

Skattereform med øget ulighed og fattigdom

Mandag d. 20. august 2012 var der 1. behandling af regeringens skattereform med højrefløjen. Her er min ordførertale om den del af skattereformen, der handler om at forringe reguleringen af overførselsindkomsterne.

Dagen før det blå skatteforlig

Dagen før regeringen valgte at lave et asocialt skatteforlig med Venstre, var jeg i Kanal København, for at snakke skatteforhandlinger. Jeg skulle have debatteret med en fra Venstre, men vedkommende dukkede ikke op, så jeg fik alle 20 minutter for mig selv. Argumenterne holdt heldigvis også vand dagen efter. Se interviewet her

Socialdemokrater kan ikke forklare sig

Her er debat om det blå skatteforlig i Lorrys "Meningsmaskinen". Jeg kom lidt langsomt fra start, men eller synes jeg de fik besked hele vejen rundt. Jeg synes ikke det lykkedes Sophie Hæstorp fra S at forklare, hvorfor hun valgte Enhedslisten fra, for i stedet at lade de syge, de arbejdsløse og mennesker med handicap betale gildet. Og så gav Jan E. Jørgensen fra Venstre mig ret i, at det hele sådan set går ud på at presse lønningerne ned! Se udsendelsen her

Fortvivl ikke, venner!

Villy Søvndal forsøger nu at give Enhedslisten skylden for, at han ikke vil lave skatteaftale med os. Hvor ynkeligt. Det korte af det lange er, at han kunne have fået en skatteaftale, der langt hen ad vejen imødekom regeringens målsætninger UDEN at de arbejdsløse, de syge og mennesker med handicap betalte prisen. Det korte af det lange er, at det ville han ikke. 

Monti 2 er vingeskudt - men problemet er der stadig

Den 18. juni var jeg i Oslo, og holde oplæg på en konference om alternativer til EØS. EØS - det er den aftale som Norge har med EU, og som bl. a. betyder, at Norge også er blevet ramt af EU-Domstolens indgreb i konfliktretten (Laval-dommen). Norge er nemlig via EØS-aftalen omfattet af de fleste regler, der vedrører EU´s indre marked. 

Fra oplyst enevælde til uoplyst finansvælde

Grundlovsdag var jeg inviteret til at tale ved Enhedslisten Bornholms arrangement. Det var første gang partiet holdt noget på Grundlovsdag, og det var en god start. Det foregik i en solbeskinnet Holka-dal. Der var godt fremmøde ca. 40, levende musik og god debat efter min tale, som du kan læse her.