Hjem

Fortvivl ikke, venner!

Villy Søvndal forsøger nu at give Enhedslisten skylden for, at han ikke vil lave skatteaftale med os. Hvor ynkeligt. Det korte af det lange er, at han kunne have fået en skatteaftale, der langt hen ad vejen imødekom regeringens målsætninger UDEN at de arbejdsløse, de syge og mennesker med handicap betalte prisen. Det korte af det lange er, at det ville han ikke. 

Monti 2 er vingeskudt - men problemet er der stadig

Den 18. juni var jeg i Oslo, og holde oplæg på en konference om alternativer til EØS. EØS - det er den aftale som Norge har med EU, og som bl. a. betyder, at Norge også er blevet ramt af EU-Domstolens indgreb i konfliktretten (Laval-dommen). Norge er nemlig via EØS-aftalen omfattet af de fleste regler, der vedrører EU´s indre marked. 

Fra oplyst enevælde til uoplyst finansvælde

Grundlovsdag var jeg inviteret til at tale ved Enhedslisten Bornholms arrangement. Det var første gang partiet holdt noget på Grundlovsdag, og det var en god start. Det foregik i en solbeskinnet Holka-dal. Der var godt fremmøde ca. 40, levende musik og god debat efter min tale, som du kan læse her.

For et solidarisk Danmark

Folkene bag Stop Fleksjobreformen afholdt en flot demonstration d. 4 juni "For et solidarisk Danmark". Baggrunden er de mange reformudspil fra regeringen, der rammer udsatte borgere. Her er den tale, jeg holdt ved demonstrationen.

Vend kajakken, Mette!

Pressemeddelelse udsendt 1. juni 2012Protesterne mod fleksjobreformen vokser i fagbevægelsen. Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen opfordrer Mette Frederiksen til at lytte til græsrødderne, og stoppe forhandlingerne med Venstre: - "Det er på tide at vende kajakken, og komme hjem til Enhedslisten, så laver vi en god reform sammen" – siger Finn Sørensen.

God debat om Bestilleransvar

Den 8. maj var der 1. behandling af Enhedslistens forslag om Bestilleransvar. Det går ud på, at den der bestiller en tjenesteydelse kan gøres økonomisk ansvarlig for, at der er betalt skat, moms, sociale bidrag og løn, som aftalt med de ansatte, hele vejen ned igennem kæden af entreprenører og leverandører, samt at landets lovgivning, specielt med hensyn til arbejdsmiljø er overholdt.