Hjem

Europa er dejligt - EU er noget møg!

Torsdag d. 26. juni var jeg inviteret til at deltage i en debat i EU-parlamentet om EU´s fremtid - eller mangel på samme! Værten var GUE/NGL gruppen i EU-parlamentet - den rød-grønne gruppe, som Folkebevægelsens Søren Søndergaard også er en del af. Mit indlæg fik ordstyreren til at spørge, om jeg mente at Europa er noget møg. Til det måtte jeg svare: Nej, Europa er dejligt - EU er noget møg! Læs mit indlæg her.

Debat om fattigdom

TV 2 Lorry har gennem længere tid haft fokus på fattigdom. Her er "Meningsmaskinen" fra d. 25. juni hvor jeg blev godt sur på Mikkel Dencker (DF) og Leslie Arentoft (V). Hykleriet kender ingen grænser. Men det er klart de ikke vil have en fattigdomsgrænse når man ser på, hvor mange fattige der blev mens de havde flertal.

Kommuner skal ikke udleje syge som vikarer

Avisen.dk bringer i dag en historie om, at nogle kommuner på forsøgsbasis vil leje fleksjobbere ud som vikarer. Enhedslisten tager skarp afstand fra ideen.

- Det er en tåbelig ide at ansætte svage fleksjobbere i kommunen, for derefter at leje dem ud som vikarer.

De syge betaler selv for forbedringer

Det er positivt, at Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen opgiver diagnoselisten, og overlader det til læger at vurdere, hvornår man lider af en livstruende sygdom. Men det er ikke acceptabelt, at andre syge får lov at betale forbedringen. Sådan lyder det fra Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen, som samtidig afviser, at Mette Frederiksen med aftalen indfrier regeringsgrundlagets løfter om at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.

Lovændring skal sikre hjemmehjælp

Folketingets socialudvalg har kaldt socialminister Karen Hækkerup i samråd mandag d. 17. juni 2013. Anledningen er Højesterets frifindelse af Køge Kommune, der skar i hjemmehjælpen til to borgere. Enhedslisten mener, at loven skal ændres. Læs min pressemeddelelse her.

Stort svigt af regeringen og KL i kampen mod social dumping

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er et stort svigt, når det gælder at bekæmpe social dumping. Partiet vil tage det op snarest med Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, og opfordrer til at krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler bliver et hovedtema i valgkampen til kommune og regionsvalg.

Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen siger: