Hjem

Undersøgelse af plejehjem skal fremskyndes

Enhedslisten bakker plejehjemslederne op, som kræver et opgør om kvaliteten på plejehjemmene. Partiet kræver Folketingets undersøgelse af situationen på plejehjemmene fremskyndet, så der kan komme gang i forhandlinger, der efter partiets mening især skal handle om skrappe krav til normeringerne. Her er min pressemeddelelse.

Mette F. svækker fagbevægelsen i dagpengesagen

I Berlingske d.d. afvisre Mette Frederiksen at udnytte mulighederne for at presse Lars Løkke ved et alternativt flertal med DF. Det svækker lægger gift for en god løsning i dagpengesagen, og svækker fagbevægelsens muligheder. Her er min pressemeddelelse.

Det er loven det er galt med

Information bringer i disse uger artikler der grundigt og nøgternt - og derfor så meget mere skræmmende - viser, hvad reformen af førtidspension/fleksjob bliver brugt til - nemlig at trække tingene i langdrag og tvinge borgerne ud i forløb, der kan "udvikle deres arbejdsevne" - selvom man skal skal være jobcenterchef for have så meget optimisme på borgernes vegne. Styrken ved artiklerne er, at de netop kæder behandlingen (eller rettere mishandlingen) af den enkelte borger sammen med lovens bestemmelser. Det fik mig til at skrive dette indlæg, som Information har bragt idag

Gå ikke tilbage til en fuser

Sagsøgerne i grundlovssagen om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagerehar fået fri proces. Det er en rigtig god nyhed, siger Enhedslisten, der samtidig har stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren, for at få afklaret om Venstre er klar til at genindføre reglen. Her er min pressemeddelse.

Urani naamik! - Uran, nej tak.

Fredag d. 31. juli afholdt NOAH m. fl. organisationer en demonstration imod uran-udvinding i Grønland. Her er min tale. 

Støt kurdernes kamp mod Islamisk Stat

Fey Kurd - sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark - afholdt idag demonstration i protest imod Tyrkiets angreb på kurdiske militære stillinger og civile i Irak. Her er min tale.