Hjem

Ikke nok med reformstop

Det er godt, at Socialdemokratiet siger stop for flere "udbudsreformer". Men det er ikke godt nok. Tusindvis er kommet i klemme, og endnu flere kommer i klemme fremover, på grund af hårdhændede reformer der er lavet indtil nu. Det skal en kommende socialdemokratisk regering rette op på. 

Helt forkert at droppe klippekort til ældre

Enhedslisten mener, det er for slapt at 1/3 af kommunerne ikke får brugt pengene til klippekortet til de ældre. Ministeren skal ind i sagen, og finde ud af, hvorfor.

EU-Kommissionen fremmer forskelsbehandling og social dumping

EU-kommissionen er kommet med et forslag til revision af reglerne om vandrende arbejdstageres rettigheder til velfærdsydelser. Enhedslisten hælder forslaget ned ad brættet. Det hjælper ikke i kampen mod social dumping, tværtimod, og det stiller eu-borgere bedre end danskere med hensyn til dagpenge. Statsministeren skal kæmpe for, at det er det danske folketing og ikke EU, der bestemmer over velfærdsydelser.

Pas nu på med det OPP

Transportminister Ole Birk Olsen satser massivt på at lade pensionskasser stå for store infrastrukturporjekter. Enhedslisten advarer imod at overlade det til private.Der er ingen dokumentation for, at det såkaldte OPP – Offentligt Privat Partnerskab – er billigere og bedre. Tværtimod. De hidtidige erfaringer fra bl. a. sygehusbyggerier tyder på, at det bliver dyrere for skatteyderne i det lange løb.

Neergaard fortsætter felttog mod syge

Enhedslisten kritiserer skarpt, at Finansloven medfører en ny forringelse for sygemeldte dagpengemodtagere. Nu kan de ikke længere spare op til ferie. Nyt skridt til udhuling af trygheden for lønmodtagerne, siger Finn Sørensen.

Finanslov 2017: Ræset mod bunden i ældreplejen fortsætter

Enhedslisten er ikke imponeret over finanslovsaftalen for 2017 på ældreområdet. Der skal meget mere til, hvis der skal rettes op på flere års nedskæringer. Der er brug for flere midler og minimumsrettigheder til de ældre.

Enhedslistens ældreordfører Finn Sørensen siger: