Hjem

1. maj 2017: Ny regering, ny politik

Her er min 1. maj tale 2017. Krisen er ovre, siger de. Men kun for de 10 %. De fleste mener, vi skal have en ny regering. Men vi skal også have en ny politik.  

Hård straf og kædeansvar til virksomheder der misbruger illegal arbejdskraft

Enhedslisten vil forsøge at samle en række partier om kædeansvar og hårde straffe til virksomheder, der bruger underleverandører som ansætter illegal arbejdskraft.

Billig sminke på grim spareøvelse

Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob er kommet med et udspil om bedre ressourceforløb. Det er bare billig sminke på en grim spareøvelse. Loven skal ændres, hvis man vil sikre syge borgere en værdig behandling. Men det har S og SF opgivet, de har bøjet sig for Venstres veto. Her er min pressemeddelelse.

Ikke nok med reformstop

Det er godt, at Socialdemokratiet siger stop for flere "udbudsreformer". Men det er ikke godt nok. Tusindvis er kommet i klemme, og endnu flere kommer i klemme fremover, på grund af hårdhændede reformer der er lavet indtil nu. Det skal en kommende socialdemokratisk regering rette op på. 

Helt forkert at droppe klippekort til ældre

Enhedslisten mener, det er for slapt at 1/3 af kommunerne ikke får brugt pengene til klippekortet til de ældre. Ministeren skal ind i sagen, og finde ud af, hvorfor.

EU-Kommissionen fremmer forskelsbehandling og social dumping

EU-kommissionen er kommet med et forslag til revision af reglerne om vandrende arbejdstageres rettigheder til velfærdsydelser. Enhedslisten hælder forslaget ned ad brættet. Det hjælper ikke i kampen mod social dumping, tværtimod, og det stiller eu-borgere bedre end danskere med hensyn til dagpenge. Statsministeren skal kæmpe for, at det er det danske folketing og ikke EU, der bestemmer over velfærdsydelser.