Mine mærkesager

Enhedslisten har politik og konkrete forslag på alle vigtige områder. Jeg har valgt følgende ud, som mine mærkesager i valget 2015: 

Flere reelle job
Vi skal have skabt flere reelle job til de 180.000, der leder forgæves. Vi må gøre op med ideen om, at der kommer flere i arbejde fordi vi tager nogle penge fra de arbejdsløse, og tvinger dem ud som gratis arbejdskraft. Det skal være rigtige job. Grønne job som gavner klimaet og vores el- og varmeregninger. Velfærdsjob, der fylder hullerne ud efter de voldsomme nedskæringer i børnehaver, ældrepleje og folkeskole. 

Tryghed for lønmodtagerne
Der skal være tryghed, når vi bliver arbejdsløse og syge. Vi skal have et trygt dagpengesystem med en job- og uddannelsesgaranti, så ingen mister dagpengeret, hvis de står til rådighed for job og relevant uddannelse. Der skal indføres fleksibel tilbagetrækning til de mange der ikke kan holde til de kan gå på pension. Mennesker, der ikke kan forsørge sig selv, skal have ydelser på dagpengeniveau, ikke leve i årevis for kontanthjælp. Loven skal ændres, så kommunerne ikke kan presse syge mennesker helt ud over kanten, stik imod speciallægers anbefalinger.

Stop for social dumping
Ikke én skattekrone skal misbruges til social dumping. Der skal være krav om overenskomstmæssige vilkår i ALLE offentlige kontrakter. Vi skal have en generel lov om kædeansvar, så alle hovedleverandører kan gøres ansvarlig for, at der er betalt løn og skat hele vejen ned gennem kæden. Lønmodtagerne skal sikres ved virksomhedsoverdragelse, vikarer skal aflønnes som fastansatte, og der skal gøres op med EU-regler som fremmer social dumping. 

Styrk fællesskabet
Velfærdsstaten skal ikke afløses af en konkurrencestat, hvor fanden tager de sidste. Børnepasning, ældrepleje, folkeskole og sundhed skal have et ordentligt løft, efter mange års nedskæringer. Det samme gælder hjælpen til mennesker med handicap og socialt udsatte. Der skal sættes en stopper for privatisering og udlicitering af ældrepleje, sundhed og børnepasning. Vi skal bygge på tillid til de offentligt ansatte og investere i deres arbejdsmiljø, uddannelse og kreativitet. De skal ikke køres over, som lærerne blev det.

Der er råd til velfærd
Der er råd til velfærd, og der er råd til solidaritet med mennesker på flugt, hvis vi fordeler goderne rigtigt. Flere mennesker i reelle job vil øge skatteindtægterne. De rige og de store virksomheder har tjent styrtende med penge under krisen. De må aflevere nogle af de skattelettelser de har fået under den tidligere og den nuværende regering. Der er råd til velfærd - det er et politisk valg!

 

BilagStørrelse
Finn Sørensen valgfolder 2015.pdf379.6 kB
Et trygt og solidarisk dagpengesystem.pdf514.42 kB
Fællesskab fungerer - også på arbejdsmarkedet.pdf707.86 kB